Kære venner og kolleger!

Jeg vil gerne invitere de af jer, som har lyst, til at være med i en studiekreds som udforsker fællesskabsbegrebet.
Jeg har ligesom mange af jer arbejdet med dette tema i et stykke tid, og har nu lyst til at arbejde lidt mere indgående og koncentreret med det.

Jeg forestiller mig, at vi arbejder på følgende måde og udgangspunkt - men tænker selvfølgelig også, at vi beslutter det i fællesskab når vi mødes.
1. Vi mødes med jævne mellemrum - jeg tænker på ca. 4-6 uger, men er ret åben - hver gang en halv dag (ca. 3 timer), på hverdage for- eller eftermiddage.
2. Hver gang har vi forberedt diskussionen ved at a) vi alle har læst noget tekst vi har besluttet, og b) en eller flere har påtaget sig ansvar for at indlede og lede diskussionen.
3. De tekster som vi læser og diskuterer kan, udover videnskabelige artikler og bogkapitler indenfor psykologi, samfunds-/kulturteori og filosofi, også være deltagernes selvforfattede tekster, herunder også notater, empiriske materialer m.v., men studiekredsen har ingen direkte vejledningsfunktion (hvor den enkeltes projekt bliver hovedfokus).
4. Studiekredsen er halvåben på den måde, at vi på den ene side løbende annoncerer vores møder og ikke på forhånd udelukker nogen, men på den anden side har et vist fælles udgangspunkt for arbejdet, som indebærer at det ikke er alle, som det er lige relevant at invitere med.
5. Det fælles udgangspunkt er - udover naturligvis at være en studiekreds i en forskningssammenhæng (hvilket principielt inkluderer særligt interesserede studerende og praktikere) - kendetegnet ved den videnskabelige profil, som aftegnes med Outlines og Nordiske Udkast, dvs. et felt især byggende på virksomhedsteori og kritisk psykologi, men, som vækstlag på disse traditioner, også åben overfor andre traditioner (ingen nævnt, ingen glemt).
Emnet "fællesskaber" er i udgangspunktet meget bredt. Det rækker bl.a. lige fra politologiske og statsteoretiske spørgsmål over organisation, institution osv. og til spørgsmål om intersubjektivitet fx i parforhold eller voksen-barn relationer. Denne bredde er i sig selv måske et problem, en fare for reduktion til formelle/abstrakte systembegreber eller utopisk-harmoniske community begreber. Det problem må vi kunne diskutere; men jeg tror at både bredden og problemet er et nødvendigt træk ved den psykologi, der på det nævnte udgangspunkt opererer på grænsefladen til en almen samfundsvidenskab.
Et andet problem værd at diskutere er om det overhovedet er en god idé at tale om "ét fællesskab" eller "fællesskaber" som afgrænsede eller afgrænselige størrelser, enheder; her tænker jeg studiekredsen defineret ved i det mindste at ville bruge tid på at overveje og problematisere "fællesskaberne". Herunder både som bud på en ontologi (fællesskaber som noget grundlæggende der findes i verden) og som diskursivt element eller politisk-ideologisk retorik (community, Gemeinschaft, lokalmiljø, netværk osv.).

Jeg foreslår konkret at vi mødes første gang fredag den 8. april kl. 13-16 på KUA i lokale 3.2.105

Det er et stykke ud i fremtiden, så der forhåbentlig er god chance for at mange af jer kan deltage.

På det første møde vil jeg lægge ud med et oplæg om fællesskaber og hvordan jeg ser vi kan arbejde med det. De som har tid kan som forberedelse studere min artikel om emnet eller lade sig provokere af mit abstract til kongressen om critical psychology i Durban i juni.

Derefter synes jeg vi skal tage en runde om interesser m.v. som grundlag for videre planlægning.
I er selvfølgelig meget velkomne til at respondere på mailen her inden - jeg vil være glad for meldinger om at I kommer - og hvis I ikke kan den dag, men gerne vil være med fremover, så vil jeg også være glad for meldinger om det. (Endelig kan jeg sikkert også blive klogere af evt. meldinger om at I ikke kan eller vil være med).

Med venlige og kammeratlige hilsener
Morten

PS Hvis jeg har glemt nogen oplagte, så sig endelig til - som sagt ovenfor synes jeg det skal være åbent men på et vist grundlag. Jeg har fundet frem til jer udfra dette grundlag samt en vis geografisk rækkevidde