Studiekreds MIF - Method, Intervention, and Frame hop til næste møde

Studiekredsen er åben - henvendelse til Morten Nissen.

 

Tid og sted Oplægsholdere & Indhold Forberedelse
7/9 kl. 18 hos Morten - Nyvej 8, Allerød Startskud - med udgangspunkt i filmen "Salmer i Køkkenet" samt et sommerligt måltid diskuteres krydsningen mellem forskningsmetode og socialteknologier, og der lægges iøvrigt planer Henvendelse til Morten - 30282418 eller pr. email
12/12 kl. 13-15.30 i kantinen, Linnésgade 22, 5. sal Forbogstaverne MIF kan stå for "mig ikke forstå" - se evt. Rollespillerens Konversationslexikon (hvilket vel egentlig også er det vi ikke gør (altså forstår - rollespille og konversere gør vi]) - men det kan også være Method, Intervention, Frame: Hvordan det at bruge bestemte forskningsmetoder intervenerer i den konkrete sociale verden, og hvordan dette kan ses som bl.a. et spørgsmål om, hvilken ramme, der etableres som styrende for deltagernes fortolkning af hvad der foregår.

Vi besluttede at starte op med læsning af Goffman - og så måske senere bevæge os ud i fx diskussion af konkret forskningspraksis samt af fx nyere discursive psychology, som bl.a. udforsker "metoder" som fx rådgivning i fængsler

I første omgang læser vi Goffman: Frame Analysis, kap 1-3, s. 1-82. I disse kapitler lægges de mest grundlæggende begreber frem i G's karakteristiske, snakkende stil, fyldt med anekdoter.
14/3 2008 13.30-16.00 på RCT, Borgergade 13 Studiekredsen går videre i retning af at indkredse begrebet "social teknologi". I realiteten er begrebet vel en (deskriptiv?) overførsel af et teknologibegreb fra STS og omegn til den diskursive / symbolske ordning af interaktion eller social practice. Et tidligere (mere preskriptivt?) udtryk for denne bevægelse er social engineering, som det bl.a. kendes hos Kurt Lewin.

Vi besluttede at genetablere en bro til sidste års diskussioner ved at læse Alasdair MacIntyre's moralfilosofiske kritik af social engineering i After Virtue - hvor han bl.a. også kritiserer Goffman som udtryk for tidsåndens kynisk-pragmatiske relativisme.

Vi har tilgode at prøve at bruge Goffman i analysen af en konkret case / praksis.

Alasdair MactIntyre: After Virtue. University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana. Kapitel 6-9, s. 62-120

Se evt. også:

Political Philosophy of Alasdair MacIntyre

Axel Honneth: The Limits of Liberalism: On the Political-Ethical Discussion concerning Communitarianism

  Ole Dreiers nye bog Psychotherapy in everyday life, kap 2 & 12
 23/5 14.30-16.30 på RCT, Borgergade 13 Hverdagslivsteori Schutz: Hverdagslivets sociologi, 79-147
 14/8 14.30-16.30 på RCT, Borgergade 13 Hverdagslivsteori Schutz: Hverdagslivets sociologi, 20-73
8/10 14.30-16.30 på RCT, Borgergade 13 Remembering Kapitel 3, 4 og 12 i Middleton og Browns bog 'The Social psychology of experience'.
21/11 14.30-16.30 på RCT, Borgergade 13 Remembering Kapitel 35 og 7 i Middleton og Browns bog 'The Social Psychology of Experience'.