Studiekreds om psykologi og etik / moral - hop til næste møde

Studiekredsen er dannet i forbindelse med, at flere af centerets deltagere har planlagt at rejse til ISTP konferencen i Toronto i juni med oplæg indenfor dette felt. Deltagere fra PPUK er foreløbig: Andrew Jefferson, Charlotte Mathiassen, Vicki Sieling, Tommy Antonsen, Morten Nissen. Studiekredsen er åben - henvendelse til Morten Nissen.

Studiekredsen arbejder fortrinsvis på engelsk.

Her er studiekredsens gradvist udarbejdede referenceliste

Tid og sted Oplægsholdere & Indhold Forberedelse
9. februar 14-16 i frokoststuen 1. sal Linnésgade Det første møde hvor vi planlægger semesterets arbejde Læs Charles Tolman: The Moral Dimension of Psychology. Fås ved henvendelse til MN
28/2 14-17 på RCT Borgergade 13 (spørg efter Andy) Andy:

Nietzsche, F. (1887). The Genealogy of Morals. /  Zur Genealogie der Moral.

Send referencer til Morten!

21/3 9-12 på RCT Estrid Sørensen er med til at diskutere Latour's idé om hvordan moral er indbygget i tingene. Charlotte forbereder.

 

Latour:  Morality and Technology. The End of the Means og - Verbeek: Materializing Morality

Sekundært: Latour: Where are the missing masses?

13/4 9-12 på RCT Alain Badiou

Badiou, A. (2002). Ethics. An Essay on the Understanding of Evil. London: Verso.

Sekundære referencer om Badiou::

Badiou, A. (2006). Metapolitics.  p. 1-9

Parker, I. (2005). Lacanian ethics in psychology: Seven paradigms

Zizek, S. (1999). The Ticklish Subject, p. 127-170

 
9/5 14-17 Svend Brinkmann deltager - og noget af hans diskuteres, evt. overfor en "traditionel" fremstilling af psykologi som værdineutral  
30/5 14-17 Etik i kritisk psykologi Læs Osterkamp og Stephenson