Møder i tidligere semestre

2005  2006 2007 2008 2009

 

2009

Tid og sted Oplægsholdere & Indhold Evt. forberedelse (ikke obligatorisk!)
4/2 13.30-16 i  frokoststuen 1. sal Linnésgade Diskussion af narrativitet udover sproget - Vicki og Morten lægger for  
20/2 14.00-16.00. LIN 22-0-22 - det tdl. "lærermøde-lokale" i Linnésgade 22, stuen (første dør tv i porten) Seminar med Anne Edwards Anne forventer at deltagerne har læst denne artikel, som vil danne udgangspunkt for et kort oplæg fra hende og fælles diskussion: "Let’s get beyond community and practice:
the many meanings of learning by
participating
"
1/4 13.30-16 frokoststuen 1. sal Linnésgade Materialitet og artefakter. Jytte lægger for - Ernst Schraube inviteres  
6/5 13.30-16 - Sted oplyses senere Diskussion i forlængelse af Kasper Kristensens PhD forsvar: Fænomenologi, magt og aktionsforskning. Kasper og Morten lægger for  
3/6 13.30 - ? Sted oplyses senere Christine lægger ud om sit projekt - og vi tager bagefter på skovtur sammen...!  
30/9 12.00-13.00 CSS 10-1-15 Lunch meeting  
20/10 9.00-12.00 CSS 10-1-15 Seminar with Alex Gillespie + Jaan Valsiner  
28/10 12.00-13.00 CSS 10-1-15 Lunch meeting  
25/11 12.00-13.00 CSS 10-1-15 Lunch meeting  
     

 

 

2008

Tid og sted Oplægsholdere & Indhold Evt. forberedelse (ikke obligatorisk!)
1/10 13.30-15.30 Pernille lægger op om  noget med trajectories...  
3/10 10-17 Konference om ny psykologisk faglighed  
5/11 13.30-15.30 Diskussion om praksisdimensionen i en etnografi med hjemløse - Kasper Kristensen og Morten fortsætter diskussionen fra forsvaret Læs evt. bedømmelsen
3/12 13.30-15.30 (og efterfølgende middag) Liselotte Ingholt fortæller om sit projekt om "Forebyggelsesindsats på tekniske skoler"

Vi planlægger forårets møder

Tag kalender med
8/3 14-16 i Linnesgade  1. sal Jytte Bang. Læs evt. tekst af Baldwin. Udsendt
13/2 14-16 i Linnesgade  1. sal VIDEO-BRIDGE med Jaan Valsiner og kollegerne fra Clark Universitet. Udgangspunktet for bridgen vil være Jaans artikel om Baldwin, som er blevet sendt ud (hvis I ikke har den, så sig lige til). Som Mariane nævnede, vil jeg holde et oplæg om Baldwin på PPUK mødet på fredag (så langt jeg nu selv er nået med ham!).
 
Spørg Jytte Bang
15/2 12-14 i Linnésgade 22, 1, sal Frokostmøde med besøg af Vasu Reddy  
29/2 13 Liselotte Ingholt holder PhD forsvar  
     
     
     

 

2007

Tid og sted Oplægsholdere & Indhold Evt. forberedelse (ikke obligatorisk!)
19. januar 14-16 i frokoststuen 1. sal Linnésgade Aflyst  
7. februar 14-16 i frokoststuen 1. sal Linnésgade Årsrapport. Og deltagelse i reception på DPU for mobningsprojektet
9. marts 14-16 i frokoststuen 1. sal Linnésgade    
23. marts 14-16 i frokoststuen 1. sal Linnésgade Andrew Jefferson: Treason, the traitor and the artfulness of Sierra Leonean politics  
13. april 14-16 i frokoststuen 1. sal Linnésgade Morten Nissen: The Subjectivity of Participation. Om arbejdet med at skrive en monografi til engelsk forlag  
27. april 14-16 i frokoststuen 1. sal Linnésgade Vicki Sieling - Aktionsforskningsprojekt i Døgnkontakten Se evt.
PhD-stipendie-opslaget eller
Døgnkontaktens hjemside om projektet
11. maj 14-16 i frokoststuen 1. sal Linnésgade PPUK's og dets medlemmers vilkår og strategi i den nye universitetspolitiske situation  
8. juni Pernille Hviid  
Tid og sted Oplægsholdere & Indhold Evt. forberedelse (ikke obligatorisk!)
28/9 14-16 i Linnesgade  1. sal Jytte Bang om tænkning og om økologisk metode Læs evt. det oplæg som Jytte har udsendt pr. mail
26/10 12-14 i Linnesgade  1. sal Valsiner
9/11 14-16 i Linnesgade  1. sal Jytte Bang om Bernstein (fysiologen) forhold til udvikling, måske kunne Louise også blande sig der. Læs evt. det oplæg som Jytte har udsendt pr. mail
23/11 14-16 i Linnesgade  1. sal Ditte Winther-Lindqvist: Heinz Werner  
1/12 hos Mariane Julefrokost  

2006

 

Tid og sted Oplægsholdere & Indhold Evt. forberedelse (ikke obligatorisk!)
6/2 14-16 i kantinen 5. sal Jytte: Det er min tur til at holde oplæg, og det vil komme til at handle om min grundlagsteoretiske arbejde, dvs. mulige (produktive) forbindelse på psykologiens vegne mellem økologisk psykologi og kulturhistorisk/virksomhedsteoretisk psykologi.  
20/2 14-16 i kantinen 5. sal Om efterårets teori-praksiskonference  
13/3 14-16 i kantinen 5. sal Jytte, Pernille og Marianes planer for familie-skole-daginstutionsprojekt.  
27/3 14-16 i kantinen 5. sal Jesper
3/4 14-16 i kantinen 5. sal Charlotte  
24/4 14-16 i kantinen 5. sal    
22/5 14-16 i kantinen 5. sal Jytte, Pernille og Marianes planer for familie-skole-daginstutionsprojekt.  
12.6 14-16 i kantinen, 5. sal Liselottes projekt. Liselotte skriver: I mit oplæg vil jeg give et kort rids af foreløbige væsentlige pointer, som vil strukturere mine diskussioner i afhandlingen - og derefter lægge op til en diskussion af mit aktuelle fokus, hvor jeg forsøger at skyde mig ind på at analysere, hvorledes undervisning forstået som institutionelle arrangementer og organiseringer formidler bestemte deltagelsesformer og måder, og dermed bestemte fællesskaber, både i og udenfor skolelivet, samt - meget væsentligt - hvorledes deltagelsen i et fælles fritids- og festliv omkring gymnasiet omvendt formidler bestemte deltagelsespræmisser i skolelivets undervisningssammenhænge.  
17.6 15- i Frederiksberg Have Sommerskovtur

 

 
4. september 14-16 i frokoststuen 1. sal Linnésgade Møde med Marilyn Fleer fra Monash University Australien, som er leder af et pre-school education program, som hun forsøger at basere på den kulturhistoriske tradition  
15 september 14-16 i frokoststuen 1. sal Linnésgade Møde med Jose Sanchez og Vicky Martinez på besøg fra Universidad Pablo del Olivida, Sevilla, Spanien.
22/9 14-16 i frokoststuen 1. sal Linnésgade Tina Andersen?  
13/10 14-16 i frokoststuen 1. sal Linnésgade ?  
26/10 hele dagen i KUA's lokale 8.1.13 Konference om Ny psykologisk faglighed omkring børn og unge  
3/11 14-16 i frokoststuen 1. sal Linnésgade aflyst  
17/11 14-16 i frokoststuen 1. sal Linnésgade Nanna Johannesen  
16/12 kl 17 hos Mariane og Seth Julefrokost  

 

2005

 

 

21/1 14-16,
KUA lok. 3.2.130
Skole og læring - fremtidens skoleudvikling. Oplæg ved Jytte Bang Læs evt. "Skønne malerier og skræmmende billeder. Et bekymret blik på fremtidens skole" af Jytte Bang. Psyke & Logos 25/2004:2, 557-580
 
4/2. 14-16
KUA lok. 3.2.130
On the 4th of February the theme of the CUSMUSIK meeting will be practice research on the basis of two presentations on the activity theory conference in Copenhagen in September.
The point is that these are two versions of "practice research" that are sympathetic but perhaps also quite differing. At the meeting we will discuss our plans of publishing somehow together. One of the themes worth debating is the notion of protypes which we will briefly present.
 

Lotte Huniche, Andrew Jefferson, Irene Højlund, Line Lerche Mørck, Morten Nissen

Those of you who cannot resist - but it is not mandatory! - may consult two texts

1. Participation and Critique. Practice Research between eulogic espousal and academic arrogance. Session at the 3rd Nordic Conference on Cultural and Activity Research, Copenhagen September 3-5 2004. By Irene Højlund, Line Lerche Mørck, Morten Nissen and Ida Schwartz .

2. Tracing prison staff trajectories and rewriting notions of the field – conceptual and methodological innovations?
Lotte Huniche and Andrew Jefferson

11/2. 14-16
KUA
Vi går med og hører Charlotte Mathiasens PhD forsvar  
25/2 14-16
KUA
Vi går med og hører Henrik Skovlunds PhD forsvar  
11/3. 14-16
KUA lok. 3.2.130
Pernille Hviid  
1/4 14-16
KUA lok. 3.2.130
Morten Nissen- Interagency Working og indtryk fra Birmingham De projekter jeg besøgte i Birmingham:

Centre for Sociocultural and Activity Theory Research (CSAT).

National Evaluation of the Children's Fund

Learning in and for Interagency Working

15/4 14-16
KUA lok. 3.2.130
Mariane Hedegaard
Kære kolleger
vi har vores næste CUSMUSIK møde fredag d. 15 april, hvor jeg skal holde oplæg. I den sammenhæng har jeg tænkt mig at komme lidt ind på motivation, fordi vi diskuterede på sidste møde. Jeg vil dog ikke gennemgå Leontiev Virksomhed bevisthed og personlighed Sputnik, 1983, s. 189 og 208, samt mit eget kapitel 5 Mål, motiver, motivation og erkendelse i Tænkning Viden Udvikling. Århus universitetsforlag 1995.
Jeg vil nok tage en bredere temakreds op, men det skriver jeg senere. Som I ved er det ikke en forudsætning at læse noget.
 Mange hilsner Mariane
 PS mødestedet er undervisningslokalet i hjørnet ved siden af Mortens kontor. Den formelle mødetid er 14.00 - 16.00 og uformelt så længe I lyster derefter.
 

Leontjev's bog findes i uddrag på engelsk på Internettet - se især afsnit 5.3. og 5.4.

 

29/4 14-16
KUA lok. 3.2.105
 Jacob Cornett - Introduktion til paranoia netværket, som er et projekt der er associeret med CUSMUSIK  
13/5  14-16
KUA lok. 3.2.105
Cathrine Hasse  
27/5  14-16
KUA lok. 3.2.105
Seth Chaiklin  
10/6 14-16 
KUA lok. 3.2.130
Pernille Hviid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/8 14-16
Linnésgade 22, 1. sal, lokale 1.1
Andrew M. Jefferson: Comparing Spatial Practices in Prisons  
9/9 Linnésgade 22, 1. sal, lokale 1.1 Liselotte Ingholt - regulering og selvregulering af unge (preparing a poster for the Sevilla conf.)  
7/10 Linnésgade 22, 1. sal, lokale 1.1 Seth Chaiklin skriver:

Kære Kolleger,
Endelig er jeg på programmet, endda fredag 7. okt, kl. 14-16.
TV2 -- REKLAMER --
Jeg ved ikke hvordan jeg skulle formulere et titel for
mit oplæg -- men det er jo hvorfor vi holder disse møder...
...men groft formuleret ... vil jeg diskutere min seneste forsøg
at forstå forhold imellem (samfundsvidenskabelig) forskning og
(institutionaliseret uddannelses/velfærd) praksis, med særlig
fokus på deres gensidig udvikling.
Afhænging om smag kan jeg starte med lidt filosofisk baggrund --
Marx, Horkheimer -- og så lidt at mit eget hjemmestrikket analyse
-- og så ende med min hovedpoint at hvis tænkning er påvirket af
material betingelser, så skal forsker være meget bekymret over
de betingelser hvor i de lave forskning.
Måske mit oplæg vil se ud som en diskussion af "aktionsforskning"
Jeg håbe at jeg vil blive i stand til forklar at det er ikke
(helt) min intention.
TV2 - REKLAMER SLUT -
Og så tilbage den jeres normalt program....
kh
Seth

 
21/10 Linnésgade 22, 1. sal, lokale 1.1 Mariane Hedegaard
4/11 14-16
Linnésgade 22, 1. sal, lokale 1.1
Morten Nissen: Nyt aktionsforskningsprojekt i København  
25/11 Linnésgade 22, 1. sal, lokale 1.1 Pernille Hviid  
16/12 Linnésgade 22, 1. sal, lokale 1.1 Andrew M. Jefferson - preparing fieldwork