Forskningscenter

PPUK

Person, Praksis, Udvikling, Kultur

Person, Practice,  Development, Culture (PPDC)

AKTIVITETER / Activities

 

 

Faste møder
/ regular meetings
Studiekredse
/ reading groups
 Tidligere aktiviteter
/the past
Andet
/ other activities

 

 

Andet / other activities

 

Planlagte faste PPUK møder / Regular meetings  - hop til næste møde / next meeting

Faste møder er åbne for centerets medlemmer og associerede, for særligt inviterede gæster, samt for andre medarbejdere ved Institut for Psykologi efter ønske.
Møderne tjener til gensidig orientering og faglig debat.

Tid og sted / Time & place Oplægsholdere & Indhold / People and content Forberedelse  / preparation
17/11 2010 kl. 13-15 i CSS 10-1-15 Morten: Anmeldelse af Andy Blunden's "An Interdisciplinary Theory of Activity".

Kan I hjælpe med at kvalificere en anmeldelse til MCA?

Vi skal også lige runde sidste møde med Center for psykoanalyse - er det noget vi vil fortsætte? Hvordan?

Se http://www.brill.nl/default.aspx?partid=227&pid=34857 .
En præsentation af bogens hovedtanker findes i Blunden's artikel på http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/outlines/article/view/2119 - læs gerne den artikel samt evt. også Mortens editorial på http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/outlines/article/view/2610/2264
2/12 2010 kl. 17 hos Mariane, Rahbeks Alle 32, 1 th Julefrokost. Tilmelding og betaling til Mariane inden 13/11.
15/12 2010 kl. 13-15 i CSS 10-1-15 Pernille: Beslutninger om Pædagogik. Artikel skrevet sammen med Christian Lima. Pernille udsender artikel
4/2 2011 kl. 14-16 i CSS 10-1-15 Mariane  
2/3 2011 kl. 14-16 i CSS 10-1-15 Charlotte Mathiasen: Kvinder i fængsel  
13/4 2011 kl. 14-16 i CSS 10-1-15 Brady Wagoner taler om sin forskning i hukommelse og sit arbejde med Bartletts teori. Se http://personprofil.aau.dk/profil/121376
4/5 2011 kl. 14-16 i CSS 10-1-15 Jytte  

 

Studiekredse

 

Fællesskabsfællesskabet Udviklingskredsen

 

Studiekreds Fællesskabsfællesskabet hop til næste møde

 

Tid og sted Oplægsholdere & Indhold Forberedelse
2010 Studiekredsen er blevet en mindre cirkel - spørg Morten hvis interesse  
     
     
     
     

 

Studiekreds Udvikling hop til næste møde

 

Tid og sted Oplægsholdere & Indhold Forberedelse
30/9 13-15 CSS 10-1-15   Lave og Hollander tekst, kan tilsendes af Jytte
28/10 13-15 CSS 10-1-15    
25/11 13-15 CSS 10-1-15 Anerkendelse og et dialektisk selvbegreb Hegels anerkendelsesdialektik samt Mortens udsendte lille tekst om selvet
     
     
     
     
     

 

 

 

Tdl. aktiviteter

Faste møder i tidligere semestre

Studiekredsen Fællesskabsfællesskabet - tidligere

Studiekredsen MIF - 2007-8

Round table symposium, Oxford, November 6, 5 pm. - 6.30 pm, on Practice of support for children and schools: A cultural-historical activity theory approach

Research symposium, Bath, November 7, 2008, 10.30 – 17.00 on The practice of support for children and schools: A cultural-historical activity theory approach

Research Symposium,  Oxford,  November 13-14, on A cultural-historical approach to resilience and children at the edge of society
 

Konference om Ny psykologisk faglighed omkring børn og unge 3. oktober 2008

Konference om Ny psykologisk faglighed omkring børn og unge 12. oktober 2007

Ny psykologisk faglighed omkring Børn og Unge 2006

Moralstudiekredsen - forår 2007

Fællesskabsfællesskabet - studiekreds om fællesskabsbegrebet 2005-6

Collectivity in development - development in community - PhD Course November 9-11 2006