Deltagere i PPUK

 

Faste medarbejdere ved instituttet

Professor Mariane Hedegaard (Leder)

Lektor Jytte Bang

Lektor Morten Nissen

Lektor Pernille Hviid

Lektor Ivy Schousboe

 

Post docs

Jesper Dammeyer

Louise Bøttcher


PhD- studerende

Nanna Johannesen (email nannajohannesen@hotmail.com )

Christine Vassing (email christine.vassing@psy.ku.dk)

Helle Rabøl Hansen 

 

Associerede forskere

Vanessa Ragans (vanessa.ragans@psy.ku.dk)

Ditte Winther-Lindqvist (email  ditte.winther-lindqvist@psy.ku.dk )

Cathrine Hasse, Institut for Pædagogisk Psykologi, Danmarks Pædagogiske Universitet

Seth Chaiklin, Department of Education, University of Bath, UK

Charlotte Mathiassen, Institut for Pædagogisk Psykologi, Danmarks Pædagogiske Universitet

Lotte Huniche, Syddansk Universitet

Andrew M. Jefferson, Rehabiliteringscenter for Torturofre

Liselotte Ingholt, Statens Institut for Folkesundhed

Vicki June Sieling, konsulent, ekstern lektor (vicki.sieling@psy.ku.dk)