Konference om ”Ny psykologisk faglighed
omkring børn og unge”

26. oktober 06

 

Materialer - klik på links i programmet

Tid

Titel / emne

Oplæg ved

8.30 – 9.00

Velkomst og introduktion

Mariane Hedegaard

 

9.00 – 10.30

Refleksionsrum

Ingrid Busk, Greve Kommune, PPR

Ole V. Rasmussen, Københavns Kommune, PPR 

10.30 – 11.00

Kaffepause

 

11.00 – 12 30

Fremstillinger i grupper af unge hashrygere

 

Hør sangen "The Poem"

Sonny Kaasing, U-Turn, Københavns Kommune 

Morten Nissen, KU

12.30 – 13.30

Frokost

 

13.30 – 15.00

Fælles konsultation på skoler som forebyggelse for elevhenvisning Ringsted PPR

Christine Vassing, Ringsted Kommune, PPR 

Mariane Hedegaard, KU

15.00 – 15.30

Kaffe

 

15.30 – 17.00

Anbringelse af børn

Vicki Sieling, Helsingør Kommune

Ivy Schousboe, KU

17.00 – 18.00

Afrunding og evaluering

Morten Nissen

 

 

Organiseret af professor Mariane Hedegaard, lektor Morten Nissen, ph. d. studerende Ditte Winther-Lindqvist og overassistent Birgitte Schmidt, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Forskningscenteret CUSMUSIK tager fra efteråret 2006 initiativ til hvad der forhåbentlig bliver jævnligt tilbagevendende konferencer ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Konferencerne er tænkt som møder mellem mennesker, der på forskellig vis arbejder med psykologisk faglighed, hhv. indenfor forskning, akademisk undervisning, ledelse og i direkte relation til brugere. Idéen med sådanne møder er at styrke og udvikle kontaktflader, som kan vise sig innovative i kraft af udvekslingen mellem disse forskellige praksisser.

Udgangspunktet for initiativet er psykologien som den definerer sig som universitetsdisciplin og som profession. Men det innovative skal også forstås sådan, at der med disse konferencer, i forlængelse af CUSMUSIK’s formål, realiseres en faglig udviklingsbestræbelse, der i høj grad også rækker ud i grænseområderne til andre samfundsvidenskaber. Dette rummer både perspektiver for psykologisk forskning og for professionen.

Som forskningsmæssigt satsningsområde udpeger CUSMUSIK menneskelig udvikling set i forhold til praksis, social intervention og kultur. Herved aftegnes dels et område i psykologien, dels en teoretisk tilgang ud fra hvilken væsentlige problemstillinger omkring menneskelig udvikling kan udforskes i løbende dialog med de konkrete praksis’er hvori denne udvikling realiseres.

Initiativet til konferencerne er også taget ud fra en tanke om, at dette forskningsområde og denne forskningstilgang modsvarer et vækstområde for professionen. Det er i øvrigt, bredt sagt, denne tese, der også ligger til grund for etableringen af undervisningsprogrammet ”Social udvikling og Intervention” (Community psykologi) på kandidatuddannelsen. Dette vækstområde har i Danmark primært udviklet sig især på det kommunale / amtskommunale område, både indenfor etablerede institutionelle felter som uddannelse, socialt arbejde, institutioner for børn og unge, socialpsykiatri, forebyggelse, sundhedsfremme m.v., og i forskellige former for udviklings- og projektarbejde på kanten af eller udenfor institutionerne. Dertil kommer et voksende indsatsområde i tværkulturel og mellemfolkelig udvikling.

Ud fra dette perspektiv er der altså ikke tale om, at mødet mellem forskning og praksis blot er en formidling af resultater eller teorier fra forskere til professionelle. Der er derimod tale om en udveksling der kan blive produktiv for alle parter.

Konferencerne tager primært emner op, der kan ses som værende i frontlinien såvel i en forskningsmæssig som i en praktisk udviklingsbestræbelse. Heraf betegnelsen ”ny faglighed”. Svarende hertil vil vi afprøve en form, hvor diskussioner blandt deltagerne sættes i gang af dobbelt-oplæg udarbejdet i samarbejde mellem forskere og praktikere/embedsfolk.

 

Tid:  26. oktober 2006, 8.30-18

Sted:  Københavns Universitet Amager (KUA), Njalsgade 80, lokale 8.1.13 

 

 

Pris for deltagelse: 200 kr.  inkl. frokost

Tilmelding og betaling til Birgitte Schmidt
email: birgitte.schmidt@psy.ku.dk
Direkte tlf.: 3532 4803, el. 25679490, Fax:  3532 4802
eller post :
Institut for Psykologi (Administrationen), Center for Sundhed og Samfund
Øster Farimagsgade 5, 1353 København K  

Betaling kan ske enten til Birgitte Schmidt eller til Danske Bank  konto nr. 3001-4115 212 125

mærke 260000-12113-10-x-2602112-x-x + dit navn og Kongres CUSMUSIK

Medbring kvittering som adgangsbillet fra enten direkte betaling til Birgitte Schmidt eller kopi af indbetaling fra betalingsservice til konferencen ved kontobetaling (der bliver ikke tilsendt kvittering). Tilmelding er kun gyldig når der foreligger betaling.

Sidste frist for tilmelding og betaling 12-10-06

 

Program  
 

Tid

Titel / emne

Oplæg ved

8.30 – 9.00

Velkomst og introduktion

Mariane Hedegaard

 

9.00 – 10.30

Refleksionsrum

Ingrid Busk, Greve Kommune, PPR

Ole V. Rasmussen, Københavns Kommune, PPR 

10.30 – 11.00

Kaffepause

 

11.00 – 12 30

Fremstillinger i grupper af unge hashrygere

Sonny Kaasing, U-Turn, Københavns Kommune 

Morten Nissen, KU

12.30 – 13.30

Frokost

 

13.30 – 15.00

Fælles konsultation på skoler som forebyggelse for elevhenvisning Ringsted PPR

Christine Vassing, Ringsted Kommune, PPR 

Mariane Hedegaard, KU

15.00 – 15.30

Kaffe

 

15.30 – 17.00

Anbringelse af børn

Vicki Sieling, Helsingør Kommune

Ivy Schousboe, KU

17.00 – 18.00

Afrunding og evaluering

Morten Nissen