Forskningscenter

PPUK

afholder konference om

Ny psykologisk faglighed omkring børn og unge

Pædagogisk Psykologi - i PPR og døgnanbringelse

12. oktober 2007

Årets tema Om konferencerne Program Praktiske oplysninger

Organiseret af professor Mariane Hedegaard, lektor Morten Nissen, ph. d. studerende Louise Bøttcher  og overassistent Birgitte Schmidt, Institut for Psykologi, Københavns Universitet i samarbejde med udviklingschef Søren Frost, Center for Socialfaglig Udvikling, Århus Kommune

 

Tema for årets konference: Pædagogisk Psykologi - i PPR og døgnanbringelse

Pædagogisk psykologi er i disse år i opbrud. På universiteterne er faget trængt - af en universitetsstyring, der aktuelt tænker psykologien som en naturvidenskab og kun af navn interesserer sig for praksis, samt af idelige omstruktureringer (fx omkring DPU). Uddannelsen i faget har utydelige konturer, efter at cand. pæd. psyk. uddannelsen er nedlagt og hverken DPU eller de øvrige universiteter i særligt omfang påtager sig at satse på feltet. I praksisfelterne - som i øvrigt også løbende omstruktureres - bliver den efterhånden traditionelle kliniske tilgang til individuelle problemer udfordret og udbygget, dels af en neuro- og kognitionspsykologisk interesse, dels også af en bredere orientering mod de praksissammenhænge, hvor problemer opstår, udpeges, og måske kan omformes eller forebygges, samt de mere netværksprægede og konsultative arbejdsformer, der svarer til denne tilgang.

Årets konference søger at lodde disse forholds dybder og resonanser, bl.a. for at kunne tegne konturerne af en mulig udviklingszone for forskning, praksisfelt og uddannelse.

Om konferencerne om Ny psykologisk faglighed omkring børn og unge

Konferencerne er tænkt som møder mellem mennesker, der på forskellig vis arbejder med psykologisk faglighed, hhv. indenfor forskning, akademisk undervisning, ledelse og i direkte relation til brugere. Idéen med sådanne møder er at styrke og udvikle kontaktflader, som kan vise sig innovative i kraft af udvekslingen mellem disse forskellige praksisser.

Udgangspunktet for initiativet er psykologien som den definerer sig som universitetsdisciplin og som profession. Men det innovative skal også forstås sådan, at der med disse konferencer, i forlængelse af PPUK’s formål, realiseres en faglig udviklingsbestræbelse, der i høj grad også rækker ud i grænseområderne til andre samfundsvidenskaber. Dette rummer både perspektiver for psykologisk forskning og for professionen.

Som forskningsmæssigt satsningsområde udpeger PPUK personers udvikling set i forhold til praksis og kultur. Herved aftegnes dels et område i psykologien, dels en teoretisk tilgang ud fra hvilken væsentlige problemstillinger omkring menneskelig udvikling kan udforskes i løbende dialog med de konkrete praksis’er hvori denne udvikling realiseres.

Initiativet til konferencerne er også taget ud fra en tanke om, at dette forskningsområde og denne forskningstilgang modsvarer et vækstområde for professionen. Det er i øvrigt, bredt sagt, denne tese, der også ligger til grund for etableringen af undervisningsprogrammet ”Social udvikling og Intervention” (Community psykologi) på kandidatuddannelsen. Dette vækstområde har i Danmark primært udviklet sig især på det kommunale / amtskommunale område, både indenfor etablerede institutionelle felter som uddannelse, socialt arbejde, institutioner for børn og unge, socialpsykiatri, forebyggelse, sundhedsfremme m.v., og i forskellige former for udviklings- og projektarbejde på kanten af eller udenfor institutionerne. Dertil kommer et voksende indsatsområde i tværkulturel og mellemfolkelig udvikling.

Ud fra dette perspektiv er der altså ikke tale om, at mødet mellem forskning og praksis blot er en formidling af resultater eller teorier fra forskere til professionelle. Der er derimod tale om en udveksling der kan blive produktiv for alle parter.

Konferencerne tager primært emner op, der kan ses som værende i frontlinien såvel i en forskningsmæssig som i en praktisk udviklingsbestræbelse. Heraf betegnelsen ”ny faglighed”. Svarende hertil bruger vi en form, hvor diskussioner blandt deltagerne sættes i gang af dobbelt-oplæg udarbejdet i samarbejde mellem forskere og praktikere/embedsfolk.

 

Program

Tid

Titel / emne

Oplæg ved

9.00 – 9.15

Velkomst

Morten Nissen, lektor, PPUK

9.15 – 9.45

Et fremtidsperspektiv på pædagogisk psykologisk praksis

Roald Ulrichsen, formand, Dansk Psykolog Forening

9.45 – 10.45

Dilemmaer i bevægelsen mod konsultative praksisformer i PPR - v. Lene Tanggaard

Forældreinvolvering - v. Lotte Østergaard

Lene Tanggaard, lektor, Aalborg Universitet
Lotte Østergaard, psykolog, PPR Vesthimmerland

10.45 – 11.15

Kaffepause

11.15 – 11.45

Dilemmaer i bevægelsen mod konsultative praksisformer i PPR

Jette Lentz, psykolog, Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune

11.45 – 12 30

Fælles diskussion

12.30 – 13.30

Frokost

13.30 – 14.00

Børn med særlige læringsbehov

Louise Bøttcher, PhD-studerende, PPUK

14.00 – 14.30

Neuropsykologen som konsulent

Nina Madsen Sjø, psykolog, Neurocenter for Børn og Unge på Center for Hjerneskade

14.30 – 15 00

Fælles diskussion

15.00 – 15.30

Kaffe

 

15.30 – 16.00

Pædagogisk psykologi i det døgninstitutionelle arbejde - naiv humanisme eller "ny" viden?

 Irene Højlund Nielsen, psykolog, behandlingsinstitutionen Dyssegården

16.00 – 16.30

Fælles diskussion

16.30 – 17.00

Opsamling og perspektivering

Mariane Hedegaard, professor, PPUK

 

 

Praktiske oplysninger

 

Tid:  12. oktober 2007, 9-17

Sted:  Københavns Universitet Amager (KUA), Njalsgade 80, lokale 23.0.50

Pris for deltagelse:

Psykologistuderende 100 kr. (dækker frokost og kaffe)

Færdige psykologer 300 kr. (dækker frokost, kaffe og omkostninger ved arrangementet)

Tilmelding og betaling til Birgitte Schmidt
email: birgitte.schmidt@psy.ku.dk
Direkte tlf.: 3532 4803, el. 2567 4490, Fax:  3532 4802
eller post :
Institut for Psykologi (Administrationen), Center for Sundhed og Samfund
Øster Farimagsgade 5, 1353 København K  

Betaling kan ske enten til Birgitte Schmidt eller til Danske Bank  konto nr. 3001-4115 212 125

mærke 260000-12113-10-x-2602112-x-x + dit navn og Kongres PPUK

Medbring kvittering som adgangsbillet fra enten direkte betaling til Birgitte Schmidt eller kopi af indbetaling fra betalingsservice til konferencen ved kontobetaling (der bliver ikke tilsendt kvittering). Tilmelding er kun gyldig når der foreligger betaling.

Sidste frist for tilmelding og betaling 5. oktober