Forskningscenter

PPUK

afholder konference om

Ny psykologisk faglighed omkring børn og unge

med titlen

Brændende biler!!

3. oktober 2008

Årets tema Om konferencerne Program Praktiske oplysninger

Organiseret af ph. d. studerende Jesper Dammeyer, lektor Jytte Bang, lektor Morten Nissen og overassistenterne Birgitte Schmidt og Jan Majfred, Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

 

Tema for årets konference: Brændende biler

 I år har vi kaldt temaet for årets konference for ”brændende biler”. Det skal forstås både konkret og metaforisk. I medierne har vi gennem en længere periode været vidner til forskellige former for udadrettet adfærd blandt børn og unge, hvoraf noget måske kan siges at være episodisk mens andet synes i stigning. Konkret refererer ”brændende biler” til den bølge af afbrændinger, som vi i en periode vågnede op til om morgenen. I bredere forstand kan man inkludere knivstikkerier (med efterfølgende etablering af en kampagne mod at bære kniv), pigebander og pigevold, mm. Under alle omstændigheder synes der at ligge nogle oplevede frustrationer til grund for adfærden, og disse frustrationer synes endvidere ofte at have kollektiv, snarere end individuel, karakter. Der er tale om mønstre af adfærd, som rækker ud over enkelt-tilfælde. Konferencen tager dette tema op i håbet om at nå videre i en psykolog-faglig forståelse af disse former for udadrettet adfærd. Samtidig er det sigtet at debattere, hvordan man i psykologiske praksis-sammenhænge kan håndtere sådanne (mere eller mindre) kollektive problemstillinger bedst muligt.

 

Om konferencerne om Ny psykologisk faglighed omkring børn og unge

Konferencerne er tænkt som møder mellem mennesker, der på forskellig vis arbejder med psykologisk faglighed, hhv. indenfor forskning, akademisk undervisning, ledelse og i direkte relation til brugere. Idéen med sådanne møder er at styrke og udvikle kontaktflader, som kan vise sig innovative i kraft af udvekslingen mellem disse forskellige praksisser.

Udgangspunktet for initiativet er psykologien som den definerer sig som universitetsdisciplin og som profession. Men det innovative skal også forstås sådan, at der med disse konferencer, i forlængelse af PPUK’s formål, realiseres en faglig udviklingsbestræbelse, der i høj grad også rækker ud i grænseområderne til andre samfundsvidenskaber. Dette rummer både perspektiver for psykologisk forskning og for professionen.

Som forskningsmæssigt satsningsområde udpeger PPUK personers udvikling set i forhold til praksis og kultur. Herved aftegnes dels et område i psykologien, dels en teoretisk tilgang ud fra hvilken væsentlige problemstillinger omkring menneskelig udvikling kan udforskes i løbende dialog med de konkrete praksis’er hvori denne udvikling realiseres.

Initiativet til konferencerne er også taget ud fra en tanke om, at dette forskningsområde og denne forskningstilgang modsvarer et vækstområde for professionen. Det er i øvrigt, bredt sagt, denne tese, der også ligger til grund for etableringen af undervisningsprogrammet ”Social udvikling og Intervention” (Community psykologi) på kandidatuddannelsen. Dette vækstområde har i Danmark primært udviklet sig især på det kommunale / amtskommunale område, både indenfor etablerede institutionelle felter som uddannelse, socialt arbejde, institutioner for børn og unge, socialpsykiatri, forebyggelse, sundhedsfremme m.v., og i forskellige former for udviklings- og projektarbejde på kanten af eller udenfor institutionerne. Dertil kommer et voksende indsatsområde i tværkulturel og mellemfolkelig udvikling.

Ud fra dette perspektiv er der altså ikke tale om, at mødet mellem forskning og praksis blot er en formidling af resultater eller teorier fra forskere til professionelle. Der er derimod tale om en udveksling der kan blive produktiv for alle parter.

Konferencerne tager primært emner op, der kan ses som værende i frontlinien såvel i en forskningsmæssig som i en praktisk udviklingsbestræbelse. Heraf betegnelsen ”ny faglighed”. Svarende hertil tilstræber vi en dialogisk form præget af fælles søgning snarere end vidensformidling

 

Program

Tid

Titel / emne

Oplæg ved

10.00 – 10.15

Velkomst

Morten Nissen, lektor, PPUK

10.15 – 11.15

Politisk vold og uro i Danmark. Hvem gør det og hvad får de ud af det?

René Karpantchof, ekstern lektor, Institut for Sociologi, KU

11.15 – 11.30

Kaffepause

11.30 – 13.00

Respekt! Hvordan skabes alternativer til bål og ballade?

Line Lerche Mørck, lektor, DPU og
Anoir Hassouni, vejleder i ungdomsvejledningens OPS-team, Københavns Kommune

13.00 – 14.00

Frokost

14.00 – 15.00

Vilde familiers piger

Inga Loua, psykolog og leder, opholdsstedet Kastaniehuset

15.00 – 15.15

Kaffe

 

15.15 – 16.45

Ungdommens råskab

Torben Bechmann, lektor, Institut for Psykologi, KU og Marlene Stokholm, ekstern lektor, KU

16.45 – 17.00

Afruning

 

 

Praktiske oplysninger

 

Tid:  3. oktober 2008, 10-17

Sted:  Københavns Universitet Amager (KUA), Njalsgade 80, lokale 23.0.50

Pris for deltagelse (inkl. kaffe m.v.):

Uden frokost: 50 kr.

Med frokost: 150 kr.

Tilmelding til jan.majfred@psy.ku.dk

Betaling kan ske til Danske Bank  konto nr. 3001-4115 212 125

mærke 260000-12113-10-x-2602112-x-x + dit navn

eller betaling kan foregå kontant ved indgangen til konferencen.

Såfremt der ønskes en faktura fra konferencen bedes dette oplyst ved tilmeldingen

 

Sidste frist for tilmelding og betaling 26. september