PPUK Links

 

Virksomhedsteori:


ISCAR

Center for Activity Theory and Developmental Work Research, Helsinki

5. dimensions hjemmeside i København
 

University of Colorado, Denver -linksamling
 

Vygotsky resources

Vygotsky archive

Vygotsky: Thinking and speaking


EV Ilyenkov tekster


 

Kritisk psykologi:
 

Critical Psychology International

Kritische Psychologie
Rad psy net   (mange andre gode links)
 

 

Andre:

Marxist Internet Archive (bl.a. tekster)

 

Tidsskrifter:
 

Outlines - Critical Social Studies  

activité - revue électronique

Mind, Culture & Activity

Theory & Psychology

 

Economy & Society

Forum: Qualitative Social Research

Discourse Analysis Online  
 

 

Nordiske Udkast

Psyke & Logos

 

 

Andre organisationer, / netværker af forskere m.v.:
 

Sundhed, menneske og Kultur, AU

ISTP - International Society for Theoretical Psychology

Discourse and Rhetoric Group

Discourse Unit at Manchester Metropolitan University

 

 

 

Links måske specielt relevante for Fællesskabsstudiekredsen

 

Udgivne tekster

Williams, R. (1983). Keywords: A vocabulary of culture and society (rev. ed.). London: Flamingo. (s. 75-6).

Uddrag af Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft and Gesellschaft

Morten Nissen: "The Subject of Critique"

Daniel Bell: Communitarianism (leksikonopslag)

Amitai Etzioni: The Good Society

Amitai Etzioni: Creating good communities and good  societies 

Amitai Etzioni: The Responsive Community: A Communitarian Perspective

Hegel's Philosophy of Right

Hegel's Åndens Fænomenologi /eng(ty) (se særligt pkt. 17-25)
 

 

Notater m.v.

New Communities in Practice - ansøgning til Forskningsstyrelsen august 2004 ad Klaus Nielsen, Line Lerche Mørck og Morten Nissen

Et tilbud til den fritidspædagogiske praksis - af Pernille Hviid

Morten Nissen: The Subjectivity of Participation - Sketch of a Theory - under udgivelse i International Journal of Critical Psychology (Word fil)